ERESC

El Servei de Foment Empresarial

  • És un servei públic municipal que té com a objectiu el foment de l’esperit emprenedor així com la generació i consolidació d’un teixit empresarial competitiu.
  • Dóna suport i acompanyament a la creació, consolidació i creixement de les iniciatives empresarials del territori.

Què ofereix?

  • Difusió i sensibilització de la cultura emprenedora.
  • Orientació per valorar el teu projecte empresarial a través de la realització d’un pla d’empresa.
  • Informació per a la creació i consolidació de la teva idea de negoci: informació sobre tràmits, formes jurídiques, ajuts i subvencions i recerca de finançament entre d’altres.
  • Formació per liderar la teva empresa: seminaris, tallers i jornades per millorar les teves competències emprenedores.
  • Suport per consolidar i fer créixer la teva empresa.
  • Allotjament empresarial: espais per ubicar el teu projecte empresarial o domiciliar-lo.