ERESC

Operacions bàsiques de cuina (II)

Certificat de professionalitat de nivell 2.

L'acció té una durada de 370 h.

Horari de de dilluns a divendres 08.30 a 15.00h

Data d'inici prevista: Gener 2017

Consta dels següents mòduls:

  • Aprovisionament, preelaboració i conservació culinaris.
  • Elaboració culinària bàsica.
  • Formació complementària.
  • Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Operacions bàsiques de cuina.

Requisits d'entrada:

  • Ser inscrit a l’OT del SOC com a demandant d’ocupació.
  • Nivell acadèmic o de coneixements generals: És recomanable un nivell de certificat d’estudis o equivalent.

En cas de no poder acreditar el nivell acadèmic especificat, serà imprescindible superar una prova de nivell que avali tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Inscripcions

A les oficines centrals de Grameimpuls, Can Xiquet, al carrer Rafael Casanova, 40, Santa Coloma de Gramenet